Direcția Nodului Hidrotehnic

Costești - Stînca

gallery/hydroelectric_4061
Nodul hidrotehnic are ca destinație regularizarea debitelor pe rîul Prut, pentru alimentarea cu apă a centrelor populate și a industriei, a irigațiilor, atenuarea viiturilor pentru prevenirea inundării terenurilor, producerea energiei electrice și asigurarea după posibilități a nivelurilor necesare navigație în  limitele sectorului convenit de Părțile contractante, precum și tranzitarea peste frontieră a autovehiculelor.