Direcția Nodului Hidrotehnic

Costești - Stînca

Funcţiile obiectului

 

     Amenajarea Costeşti-Stînca are caracter complex şi se încadrează în prevederele Schemei cadru de amenajare şi gospodărire a apelor spaţiului hidrotehnic Prut, răspunzînd cerinţelor de gospodărire raţionale şi eficiente a apelor.

            Nodul Hidrotehnic are drept scop:

  • regularizarea debitelor rîului Prut pentru irigaţii, alimentarea cu apă a centrelor populate şi a întreprinderilor industriale, amenajări piscicole;
  • atenuarea viiturilor pentru combaterea inundaţiilor în zona aval de baraj;
  • producerea de energie electrică;
  • asigurarea, după posibilităţi, în rîul Prut a nivelului de apă necesar navigaţiei în aval de Nodul hidrotehnic, în limitele lungimii traseului convenit de ambele părţi.

     Nodul Hidrotehnic a devenit, după anul 1992, punct vamal, loc de întîlnire a administraţiilor locale şi centrale de pe ambele maluri ale rîului Prut, ale specialiştilor din diferite domenii, inclusiv a celor din gospodărirea apelor, pădurilor şi mediului.

     În secţiunea Nodului hidrotehnic Costeşti-Stînca rîul Prut măsoară cca. 576 km de la vărsarea acestuia în Dunăre.

     Lacul de acumulare Costeşti-Stînca are bazin hidrografic cu o suprafaţă de recepţie totală de cca. 12000 km2, situaţia pe teritoriul Republicii Moldova, României, şi Ucrainei. Din suprafaţa totală de 12000 ha, 9076 km2 revin staţiei hidrometrice Şirăuţi  situată la coada lacului, iar restul de 2924 km2 reprezintă cuveta lacului.