Direcția Nodului Hidrotehnic

Costești - Stînca

19.03.2019  Î.S. „Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stânca” în baza procesului-verbal nr.1 al Consiliului de administrație din 25 februarie 2019, anunță repetat concursul de selectare a societății de audit privind efectuarea auditului situațiilor financiare pentru anul 2018. Termenul de prezentare a ofertelor de participare la concurs este pînă la data de 09.04.2019, ora 17.00. Scrisorile de înaintare a ofertelor de participare la concurs urmează a fi expediate pe adresa: or.Costești, str.Prieteniei 16, r-nul Rîșcani, MD-5617. Informații suplimentare la tel. 025632365