Nodul Hidrotehnic Costești-Stînca este amplasat pe cursul mijlociu al rîului Prut între localitățile Șirăuți și Costești pe teritoriul Republicii Moldova, respectiv Rădăuți – Prut și Stînca pe teritoriul României.

         Funcțiile obiectului:

  • regularizarea debitelor rîului Prut pentru irigaţii, alimentarea cu apă a centrelor populate şi a întreprinderilor industriale, amenajări piscicole;

  • atenuarea viiturilor pentru combaterea inundaţiilor în zona aval de baraj;

  • producerea de energie electrică;

  • asigurarea, după posibilităţi, în rîul Prut a nivelului de apă necesar navigaţiei în aval de Nodul hidrotehnic, în limitele lungimii traseului convenit de ambele părţi.

       Nodul Hidrotehnic Costești-Stînca este exploatat în baza Acordului între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul României privind cooperarea pentru protecția și utilizarea durabilă a apelor Prutului și Dunării semnat la Chișinău la 28 iunie 2010.

        Asigurarea cooperării în conformitate cu prevederile Acordului este realizată de către Comisia Hidrotehnică Interguvernamentală, iar asigurarea realizării coordonării și soluționării problemelor legate de exploatarea și întreținerea Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca este realizată de Subcomisia pentru exploatarea și întreținerea Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca.

       Exploatarea și întreținerea Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca este realizată de către Î.S. ”Direcția Nodului Hidrotehnic Costești-Stînca” care este unitate specializată de profil.

        Fondatorul Î.S. „DNH Costești - Stânca” este Agenția Proprietății Publice.